Hold byen ren – dag den 22. april kl. 9.00 – 12.00

Denne dag skal vi igen gøre byen ren og rydde op, og vi starter i Klubhuset på sportspladsen kl. 9.00 med kaffe og rundstykker, hvorefter opgaverne bliver fordelt.
Dagen slutter godt middag med grillpølser på sportspladsen.
Vel mødt.

Favrskov Middelalder holder åbent hus i VBK den 29. april kl. 16.00-17.30

Favrskov Middelalder fejrer sit 10 års jubilæum i Vejerslev Borger- og Kulturhus. Der vil være middelalderfolk i byen, som bl.a. vil følge de opmærkede ruter i omegnen. og der vil i løbet af dagen være middelalderlege på græsplænen ved kirken.
Kl. 16.00 vil der være et lille musikindslag i kirken efterfulgt af åbent hus i VBK, hvor håndværkerne vil have en lille bod og der vil blive budt på kage og varmt øl.
Alle er velkomne til at kigge forbi.

En aften med irsk folkemusik og fortælling den 19. maj kl. 18.30

Den 19. maj kl. 18.30 er det en fornøjelse at byde på en irsk aften med folkemusik og med fortælling og anekdoter ved fhv. provst Carsten Johansen, Nørup.
Musikken leveres af Præstens Blues Band som består af 6 voksne musikere der holder af irsk folkemusik. Carsten Johansen er en af musikerne. Han er opvokset i Vejerslev som søn af fhv. pastor Orla Johansen og han kan derfor fortælle både fra sin fars bog ” Glimt fra et bakspejl” og fra sin egen barndom.
Der kan købes irsk stuvning, kaffe og kage til en pris af kr. 140,- mod bestilling hos: Inge Bugge, tlf. 22849305 eller mail bugge@fibermail.dk inden den 11. maj.

Fantastiske fund fra fortiden


På nationalmuseets Danefæudstilling i 2015 blev dette fantastisk fine lukketøj til et skrin udstillet.
Fundet er gjort på en mark øst for præsteskoven i Vejerslev. Motivet er Fenrisulven med Thyrs hånd i munden. Fundet kan dateres til tiden mellem 1100-1200 århundrede.

Et andet fantastisk fund fra Vejerslev er en romersk Denar slået under kejser Marcus Cuccejus Nerva der var kejser år 96 til 98 e.Kr.f.
Begge fund er gjort af en lokal amatørarkæolog.