Generalforsamling i VBK den 13. marts kl 19.00

Velkommen til generalforsamling i Vejerslev Borger- og Kulturhus. På valg til bestyrelsen er: Mona Knudsen, Vivi Østergård og Jonna Sørensen.
Desuden skal der vælges et medlem for 1 år som erstatning for Inge Lise Poulsen.

Livestreaming i VBK den 1. Marts kl 19.00

Når dyr bliver trælse
Foredrag ved professor i vildtøkologi Jesper Madsen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.
Skarver, bramgæs, krondyr, gråsæler, ulve og råger er naturligt hjemhørende i den danske fauna. Men dyrene er både elsket og hadet. Hvad sker der egentligt når en dyreart pludselig bliver uønsket? Hvor stort er problemet og hvordan løser vi det?
Luk
Vilde dyr forårsager skade på landmandens afgrøder, ødelægger fiskeriet, giver støjgener, truer sårbar natur eller sågar flysikkerheden.
Vi får hyppigt beretninger med sådanne historier sammen med krav om at skarven skal udryddes, gråsælen bortskydes, krondyrbestanden reguleres eller at rågerne sammen med mågerne skal jages bort fra byerne.
Andre forsvarer dyrene med at de er naturligt forekommende i Danmark og argumenterer for at det er menneskets egen fejl at der nu opstår problemer med visse dyrearter. Og bølgerne går ofte meget højt i diskussionerne mellem de forskellige interessegrupper.
Det er politikere og relevante myndigheder som har ansvaret for at ’forvalte’ disse dyrearter; dvs. de har muligheder for at lave tiltag som dæmper konflikterne. Men det er ofte meget svært at finde en løsning som tilfredsstiller de vidt forskellige interesser.
Arter som ulv, bramgås, skarv og gråsæl er naturligt hjemmehørende i Danmark. Vi har derfor en forpligtelse til at de skal være her. Hvorfor er det så svært at håndtere bl.a. disse arter?
Hør i foredraget om hvorfor nogle arter bliver problematiske i det danske samfund og skaber konflikter mellem mennesker med forskellig baggrund. Kun ved at forstå hvad der ligger bag en given konflikt og forsøge at bløde denne op, er det muligt at finde en langsigtet løsning. Foredraget går bag om de forskellige menneskelige natursyn og standpunkter som fører til en fastlåst konflikt og peger på veje at gå hvor vi baserer os på den bedst tilgængelige viden og sund fornuft, taler sammen og sætter handling bag ord.

Mågerne har indtaget byerne; de yngler på hustage, tømmer affaldsbeholdere og stjæler mad fra tallerkenerne hos folk der nyder deres måltid på fortovsrestauranten. Hvorfor er de pludselig blevet byboere? Skal mågerne have lov til det, eller skal de fjernes?

Bestanden af bramgås er steget fra 20.000 i 1960’erne til 1,3 mio. i dag. De store flokke af gæs skaber nu problemer for landbruget og for flysikkerheden. Bestanden spreder sig over mange landegrænser og det kræver internationalt samarbejde at forvalte den. Men der er mange forskellige hensyn og synspunkter der skal tilgodeses. (Foto: Ekkehard Psotta) (Klik for større billede)

Bestanden af krondyr er i kraftig vækst i Danmark – til glæde for jægere og naturiagttagere, men til bekymring for landbruget. Dyrene spiser nemlig landmandens afgrøder. Man skulle tro man så bare kunne skyde nogle flere dyr. Men det er desværre ikke helt så enkelt. (Foto: Lars Haugaard) (Klik for større billede)

Skarven blev udryddet i Danmark i 1870’erne. I dag er den talrig og vidt udbredt. Nogle betragter skarven som ikon for den vilde natur. Andre ser den som et skadedyr der truer fiskeriet og sårbare fiskebestande. I Danmark er der indgået aftale om at begrænse bestandens størrelse. Alligevel fortsætter konflikterne – og mange ønsker skarven hen hvor peberet gror. (Foto: Steffen Ortmann) (Klik for større billede)

Gråsælen var næsten udryddet i Østersøen på grund af jagt og forurening. Efter den blev fredet er den nu talrig. Den lever af fisk og har fundet ud af at tage konsumfisk der sidder i fiskernes garn. Er dette en naturlig situation som fiskerne må leve med, eller skal bestanden af gråsæl begrænses? (Foto: Morten Rud) (Klik for større billede)

Fastelavnsfest for børn og forældre den 26. februar kl 10.30 -12.30

Katten skal også slåes af tønden i år og derfor holder Vejerslev Borger- og Kulturhus fastelavnsfest søndag den 26. februar kl 10.30. Her byder vi på frokost og efterfølgende tøndeslagning. Der er kåring af bedst udklædte pige og dreng og selvfølgelig kåring af kattekonge og dronning.
Mød op til et par sjove og hyggelige timer.

Fantastiske fund fra fortiden


På nationalmuseets Danefæudstilling i 2015 vil dette fantastisk fine lukketøj til et skrin være udstillet.
Fundet er gjort på en mark øst for præsteskoven i Vejerslev. Motivet er Fenrisulven med Thyrs hånd i munden. Fundet kan dateres til tiden mellem 1100-1200 århundrede.

Et andet fantastisk fund fra Vejerslev er en romersk Denar slået under kejser Marcus Cuccejus Nerva der var kejser år 96 til 98 e.Kr.f.
Begge fund er gjort af en lokal amatørarkæolog.